SHARP įrenginiai patikimiausi

Apklausus 105 biuro įrangos kompanijų serviso inžinierius, aptarnaujančius 35 357 vienspalvius multifunkcinius įrenginius ir susumavus rezultatus, 2008 m. patikimiausia vienspalvė produktų linija buvo pripažinta Sharp įranga.

Sharp produktų linijai suteiktas „Best in Overall Reliability“ įvertinimas.

OPA (The Office Products Analyst) yra autoritetingiausias, ilgiausiai leidžiamas informacinis biuletenis skirtas ofiso įrangos industrijai. Šis biuletenis priklauso JAV mokslinių tyrinėjimų ir konsultacinių kompanijų organizacijai Industry Analyst. Rezultatai yra apibendrinami gavus atsakymus iš 45000 apklaustųjų.

Reitingavimas ir įvertinimai.
Kiekvienais metais OPA apklausia ofiso įrangą parduodančių kompanijų serviso specialistus kad jie įvertintu įrangą. Spalviniams produktams, kurie gauna vertinimą aukštesni kaip 8,5 balo iš 10 galimų, yra suteikiamas „Technician Recommended“ įvertinimas, o „Best in Overall Reliability“ įvertinimas suteikiamas patikimiausiems vienspalviams multifunkciniams įrenginiams.