europos-sjungos-vliava-800x750

 

 

 

UAB „Biuro mašinos“ verslo  konkurencingumo  didinimas  diegiant  elektroninius  verslo  sprendimus

2016 m. spalio 21 d. UAB „Biuro mašinos“ baigė įgyvendinti projektą pavadinimu UAB „Biuro mašinos“ verslo  konkurencingumo  didinimas  diegiant  elektroninius  verslo  sprendimus“ iš dalies finansuotą Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „E-verslas“. Įmonė į projekto įgyvendinimą pagal finansavimo sutartį turėjo investuoti iki 11.120 EUR nuosavų lėšų (neįskaitant PVM), o paramos suma siekė 16.680 EUR. Bendra 7 mėn. trukmės projekto vertė pagal sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūrą sudaro 27.800 EUR.

Projekto įgyvendinimo metu UAB ,,Biuro mašinos“ įsidiegė kompleksinį elektroninį verslo sprendimą, skirtą apjungti įvairiuose įmonės veiklos procesuose surinktą informaciją, išsamiau atliekant veiklos analizę ir taip pat optimizuojant įmonės verslo procesus paslaugų srityje. Sprendimo pagalba būtų operatyvesnis užsakymų vykdymas bei efektyvesnė atsargų likučių kontrolė, užtikrintas pardavimo ir klientų aptarnavimo procesų efektyvumo gerinimas, darbo našumo rodiklio kilimas, kas didintų įmonės konkurencingumą ir strateginių įmonės tikslų įgyvendinimą.

Tikimasi, kad naujų E-verslo sprendimų diegimas, dar labiau sustiprins įmonės poziciją rinkoje, padidins esamų užsakymų skaičių, atras naujas verslo bendradarbiavimo galimybes.

es-parama